You are here: Home Blog Blogging the Future

Blogging the Future

Blogging the future of technology & art is een project van Virtueel Platform en Domein voor Kunstkritiek. Het is de derde in de reeks masterclasses schrijven over e-cultuur die we de afgelopen jaren samen organiseerden.

Domein voor Kunstkritiek

Domein voor Kunstkritiek dient nieuwe generaties denkers en schrijvers over kunst, tot laboratorium en academie. De academieprogramma’s maken we zowel voor journalistieke talenten als voor kunstliefhebbers die graag schrijven.

Blogging the future of technology & art is ook de eerste van drie masterclasses die cultuurjournalisten en wetenschappers samenbrengt.

Voor de tweede, over 21e eeuwse collectievorming en presentatie werkt het Domein samen met het Van Abbe Museum en het kunstenaarsinitiatief Satellietgroep (Den Haag/Scheveningen). Voor de derde vormen de kunstprojecten van de PeerGroup in dorpen in Drente en van het dansgezelschap De Dansers in scholen uit Utrecht Overvecht het oefenmateriaal, en is Community Art Lab XL onze partner.

Zo werkt het Domein, altijd met partners, altijd dicht op de kunstpraktijk. Het is daarmee de spil in een netwerk van instellingen in het onderwijs, media en cultuur die investeren in de kwaliteit van de kunstjournalistiek en kunstkritiek.

www.domeinvoorkunstkritiek.nl

Dit project is mede gefinancierd door de Van Bijleveltstichting

Voor Writing to connect – art journalism and the 21e museum en voor Future Writing about Art & Local Communities is de inschrijving nog open – tot 4 juni.

Virtueel Platform

Virtueel Platform stimuleert en versterkt vernieuwing van de cultuur door kennis over e-cultuur te delen, zichtbaar te maken en te vergroten.

Virtueel Platform richt zich op organisaties en mensen die werkzaam zijn binnen de kunst- en cultuursector, de overheid, fondsen, onderwijs en de creatieve industrie. Virtueel Platform is een onafhankelijke stichting en wordt gesubsidieerd door OCW.

www.virtueelplatform.nl

Blogging the Future